Aktif Kullanıcılar Aktif Kullanıcılar
Aktif Konular Aktif Konular
Üye Listesi Üye Listesi
Takvim Takvim
Forumu Ara Forumu Ara
Yardım Yardım
Kayıt Ol Kayıt Ol
Giriş Giriş
Ana Sayfa Forum Facebook Radyo Resimler Köylülerimiz Şiirlerim Ana Menü Kullanıcı Menü İletişim

Köyde kullandığımız kelimeler
 Sekücek Köyü | Forum | Köyümüzle ilgili | Köyde kullandığımız kelimeler
Mesaj icon Konu: Köyde kullandığımız kelimeler Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar
Mesaj : 5    
YöNeTiCi
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Gönderilenler: 12924

Alıntı YöNeTiCi Cevapla 
Aktif Puan :
176
Katilim Onayi :
38
HAK Rutbe :
17
bullet Konu: Köyde kullandığımız kelimeler
    Gönderim Zamanı: 05-Eylül-2012 Saat 16:37
Köyde kullandığımız kelimeler nelerdir...

Acer : Yeni
Aç gözlü : Gözü doymayan
Açıkgöz : Uyanık
Afur : Üstü kapalı hayvan barınağı
Agubat : Avukat
Ağartu : Ayran, Yogurt, Süt
Ağsaya : Anadoluda giyilen bir tür giysi
Aha : İşte
Ahraz : Dilsiz, Lal
Ailecek : Bütün aile
Akraba : Bütün sülale
Aktaraç : Saç üstü, yağlı yaparken sacın üstündeki yağlıyı çevirmeye yarar
Alaf : Ateşin hızlı yanması
Alma : Elma
Aluç : Dağlarda yetişen bir meyve türü
Amel : İshal. Şans, baht
Ana : Anne
Anca : Ancak
Apdal : Enayi kimse. Dilenciyede denir
Arsınmak : Utanmak
Arsuz : Utanmaz
Aruk : Bakımsız, zayıf
Arzusuz : İsteksiz
Ases : Asesten
Aşurma : Kulplu kazan
Avanak otu : Sigara
Avara : Boş gezen
Avrat : Eş veye kadın anlamında
Avuz : Hayvanın ilk sütü
Ayak yolu : Tuvalet
Ayruk : Yabani ot
Ayu : Ayı
Azcük : Birazcık
Azık : Bir yere giderken yanına alınan yiyecek içecek
Babayiğit : İriyarı, Cüsseli, Yiğit
Badal : Merdiven basamağı
Badaşık : Yardımlaşma
Balak : Manda yavrusu
Baldırcan : Patlıcan
Bannak : Parmak
Başlık : Eskiden direklerin başına yatay konan işlenmiş nakışlanmış ağaç parçası.
Bayak : Az önce
Bazlama : Sac üstünde ikiyüzlü ekmek
Becek : Köşe
Bıkmak : Osanmak
Bıldır : Geçen yıl
Bıngıldak : Kafadaki çukurluk genellikle bebelerde olu
Bıtırak : Genellikle tarlalarda biten bir tür ot
Bibi : Anne ve babanın kız kardeşi, Hala , Teyze
Bir dıkım : Bir seferlik
Bir goşam : Avuç içi
Bir lokma : Bir parça.
Birez : Az önce, Biraz
Birikinti : Toplantı
Bişi : Saçta bişen bir ekmek cinsi
Biyol : Bi gel bi gör gibi vb.
Boğassak : Görgüsüz
Bohça : İçine yiyecek konulmuş bez veya gelin bohçası
Bostan : Bahçe
Boyuna : Temelli, Her zaman
Boyunduruk : Yük hayvanlarının boynuna konan bir parça
Boyunnuk : Boyuna sarılan bir giysi türü
Bozulmuş : Bayatlamış
Böcük : Böcek
Bögün : Bugün
Bögür : Yan taraf, becek, kıyı, kenar
Böğürme : Bağırma
Börtlemek : Sebzenin su içinde haşlanması
Bösböyük : Kocaman anlamında
Buymak : Üşümek
Büğelek : Mayıs, Haziran aylarında büyükbaş hayvanları rahatsız eden bir böcek türü
Bük : Sık bir ağaç kümesi. Viraj
Büşürük : Evlerin üzerine atılan çamur.
Cağ : Kağnı arabalarında kullanılan kalın bır ağaç
Cağlık : Banyo ihtiyacını gidermek için ev içine yapılmış yer
Cebelleşmek : Ugraşma veya tartışmak
Cecim : Elle dokunan eskiden battaniye yerine kullanılan bir örtü
Celep : İyi yarı, cüsseli
Ceğ : Tarlaların içine ve yanlarına toplanan taş yığını
Cente : Çanta
Cerek : İnce ve uzun ağaç
Cerme : Cereme, Ceza
Cıbıldak : Çıplak
Cıbır : Fakir
Cılga : Hayvanların gelip geçtiği yol
Cılk : Süresi geçmiş bayatlamış yumurta
Cırcır : Fermuar
Cırmalamak : Tırmalamak
Cızlak : Cıvık hamurdan yapılan ekmek
Cızlavut : İçi astarlı lastik ayakkabı
Cicik : Meme
Ciciş : Güzel, yen,
Cingen : Çingene
Coruk : Zayıf, cılız, halsiz, çelimsiz
Coştar : Şakacı
Cücük : Civciv
Çakıldak : 1- Bir çeşit ot, 2- Koyunların kuyruk altında, pisliklerinin yünleri üzerinde kuruya*ak oluşan yuvarlak taneler
Çalkama : Yoğurtu sulandırılarak yapılan içecek
Çalmar : Üstü açık hayvan barınağı
Çamdu : Tavan
Çapa : Bitkilerin kenarlarının kazıldığı demir alet
Çaput : Bez parçası
Çat : İki bacağın birleşim yeri
Çebiş : Bir yaşındaki keçi
Çec : Tahılların kabuklarından ayrıldıktan sonraki harmanda yığılı hali.
Çekişmek : Birileriyle tartışmak veya kavga etmek
Çelimsiz : Zayıf
Çentik : Yontulmuş kırıntı
Çeten : Eskiden kağnı arabası ile malzeme taşımak için kullanılan elle örülmüş alet
Çığır : Yaya gelip giderek açılan yol.
Çıkı : Bir yere giderken yanına yiyecek alınan malzeme
Çımğı : Ateşden sıçrayan mink alev
Çılbak : Çıplak, Üzerinde giysisi olmayan
Çiftçi : Tarlasını ekip biçen
Çiğin : İki omuz arası
Çiğit : Kendir tohumu ve meyvelerin çekirdeği
Çillü : Buğdayın Eşkilemesi
Çimmek : Yıkanmak
Çinik : Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
Çipil : Çalı çırpı
Çökek : Çok bulanmış su birikintisi
Çul : Elde dokunan yün, kıl ve ipten yapılan bir malzeme
Dallama : Yelek
Danalık : Yenidoğan danaları barındığı bir bölme
Dasdar : Sofra bezi
Daş : Taş
Datlu : Tatlı
Dedikodu : Birilerinin kötü anlamda sözünü etmek
Değülmü : Değilmi
Dekmük : Birilerine ayakla vurmak
Dene : Buğday
Dereye varmak : Yıkanmaya
Deynekli : Çok hain
Dillik : İyi geçinme
Dilliksiz : Geçimsiz. İyi geçinemeyen
Dinelme : Ayakda durma
Dolak : Çorap yerine giyilen nesle
Dolukmak : Ağlayacak gibi olmak
Dombalak : Takla atmak
Don : Eskiden kilot yerine giyilen giysi
Donzuma : Beton
Döğen : Ekini hayvan yardımıyla samana çeviren bir nesne
Dulda : Kuytu yer
Duşman : Düşman
Düdenek : Ardıç ağacının bir nevi meyvesi
Düğe : Büyükbaş hayvanların 1 yaşında olan dişi hayvan
Düğlemek : Bağlamak
Düğü : Bulgurun küçüğü
Düğülcek : Dolu yağmurunun küçüğü
Ebe gümeci : Yenilen bir ot cinsi
Ebem guşağı : Gök kuşağı
Eccük : Az birazcık
Eci : Yenge
Ecilik : İki arkadaşın eşlerinin birbirine söylediği söz
Ede : Baba
Eğleş : Dur
Eğleşmek : Durmak veya bir kişiyle dalga geçmek
Eğrek yeri : Büyükbaş hayvanların bir araya gelerek toplandıkları yer
Eğsük : Eks*k ve erken doğanlara denir
Ele vermek : Tokalaşmak, Durdurmaya çalışmak
Eli deyneklü : Hain anlamında
Elleğem : Herhalde
Elleme : Dokunma
Ellik : Eldiven
Emme : Amma
Emmi : Amca
Erük : Erik
Essah : Gerçek, Sahi
Esürgün : Kar yağışıyla rüzgarın sürüklediği karyığıntısı
Esvap : Elbise, çamaşır.
Evcek : Ailecek
Everme : Evlendirme
Evlek : Dönümden küçük yer
Evzane : Eczane
Eyce : Çok iyi
Ferik : Tavuğun küçüğü, civcivden büyük tavuk, Piliç
Fışkı : Hayvan dışkısı
Fıtır : Sümük
Ficek : Kura çekmek
Ficir : Kalça kemiğinin hareketini sağlayan sinir
Fisildeme : Sesiz konuşma
Folluk : Tavukların yumurtladığı yer
Foruz : Horoz
Fozik : ---
Gabartlak : Balon
Gabut : Bir tür giysi, Palto
Galuç : Eskiden ekin biçilen bir tür alet
Galuk : Evde kalmış evlenmemiş
Gambazlamak : Birinin söylediğini diğerine söylemek
Garahayvan : Domuz
Garametlü : Başı dertten ayık olmayan
Gardaşlık : En değerli arkadaş
Garipseme : Özleme
Garma : Karıştırma
Gasevet : Üzüntü
Gatık : Ayran
Gavluk : Bıçak kını
Gavurga : Buğdayın saçda kavrulması
Gaybet : Birilerinin arkasından konuşma, lafını etme
Gayfe : Kahve
Gaygana : Yağda pişirilen yumurta
Gayıl : Razı
Gaymak : Kaymak
Gaytan : Fes kenarı
Gecgere : Ağır bi şeyler taşımak için ağaçtan yapılan bi gereç
Geçen yıl : Geçen sene
Gedik : Eks*k diş. Dişi dökülmüş olmak.
Gemük : Kemik
Geveze : Lafazan, saçma sapan konuşan.
Gıdım : Ufak
Gıfıradan : Çabuktan, hemen
Gımıldamak : Kırmaşmak
Gısuk : Ayarı düşük vb.
Gıt : Pek az, nadir
Gırmaşma : Rahat Dur
Gıyı : Kenar
Gıymuk : En küçük ağaç parçası
Gızak : Burada kaykay diyorlar ona
Gicişme : Kaşınma
Gilik : Simit şeklinde yapılan çörek
Gokmuş : Laf taşıyan
Govalamak : Kovalamak
Gödek : Kısa
Gödelek : Bir tür oyun
Göden : Kurbaa
Göğnümüş : Olmuş
Gölgelik : Ağaç altı güneşin vurmadığı yer
Gölük : Eşşek
Göresimek : Özlemek
Göv : Ham olgunlaşmamış, Gök yüzü
Göverme : Morartı
Göynek : Mintan, atlet
Göze : Suyun kaynağı
Gözer : Buyük kalbur
Gözü doymaz : Aç gözlü
Gözüne bındıkmak : Çok fazla demek, istemek
Gübür : Toprak
Gücük : Şubat
Güdük : Köpek
Günnükcü : Yevmiyeci
Habire : Biraz önce
Halbur : Geniş gözlü elek
Haranı : Büyük kazan
Hark : Tarla bahçe sulamak için açılan çukur, ark
Hasım : Düşman
Havla : Helva
Havlamak : Ürmek
Hayat : Evlerde ilk girilen yer
Hayın : Fena, kötü niyetli.
Hazzetmek : Hoşlanmak, sevmek.
Helik : Tarla ve bahçelerde küçük taşlar
Helik külük değil : Azdeğil
Helki : Barkaç
Helle : Köyümüze özgü un ile yapılan bir çorba adı.
Helük hülük : Az uz değil anlamında
Herif : Kişi, eş, er
Heves göves : Özenerek yapma
Hezen : Eski ezlerde yatay konulan kalın ağaç
Hımır : Boğuk sesle burnundan konuşur gibi yapanlarımı denirdi ne?
Hısım : Akraba, arkadaş, dost
Horata : Çapkın
Hokrak : Tükürüğün daha koyu olanı
Hoşnut : Memnuiyet, sevmek.
Höbek : Yer yerdeki yığıntı
Höllük : Toprağı eleyerek çocukları beledikleri toprak
Hörçük : Her yere karışan kişi
Hötürük : Cıvık dışkı
Iraf : Raf
Irak : Uzak
Irgalamak : Sallamak
Irgat : Toplu olarak biryerde ücretli çalışmak
Islık : Elle ve dil yardımıyla ağızdan çıkarılan ses
İdara: Gazlanması
İleğen : Metal ve plastikten yapılmış leğen
İleriki gün : Geçen gün
İlif : Yıkanmak için örülmüş örgü
İlistir : Metal ve plastikten yapılmış delikli kap
İlkin : Daha önc
İreçber : Çifci
İrezil : Rezil
İroduya : Radyo
İskembe : Sandalye
İşlik : Gömlek, Mintan
İşmar : Herhangi bir hareketle yapılan işaret
İvara : Layık görmek veya görmemek Örnek bunu kendime ivara görmedim...
Katmer : Saç üstünde yapılan yağlı ekmek
Kavuşturma : Yaklaştırma
Kef : Tepe
Kekül : Kakül
Kelek : Hayvanların boynuna takılan
Kelem : Lahana
Kelemük : ----
Kelp : Köpek
Kem küm : Ara sıra
Kemçük : Çenesi ileri doğru uzamış olan
Keraat : Çarpım tablosu
Kertol : Patates
Kertük : Herhangi bir şeyde açılan kertme
Keş : Çökeleğin kurutularak yapılanı. Çok içki içmiş olan
Keşik : Sıra demek
Keşke : olsa .. Bir şeyin olumlu veya olumsuz bir şekilde gerçekleşmesi için söylenir.
Kıt : Yetersiz.
Killetme : Atma, Fırlatma
Kitlek : Kilit
Kokmuş : Dedikoducu
Koyunluk : Koyunların barındığı yer
Kön Fışkı : Malların büyük aptessi
Köp : Kağnının arka tahtası
Kösüre : Metal kesizi aletleri bilemek için kullanılır
Köşkü : Oturmak için ahşaptan yapılmış oturak
Kulaklı : Katmer
Kuzuluk : Kuzuların analarından ayrı tutulduğu bir bölme
Külek : Yağ konulan ağaç kap
Künde : Her gün
Künde : Hergün, Her zaman
Kürtük : Karın esürgün yaparak çoğalması
Küşüm : Kaygı
Loğ : Toprak damların akmaması için üzerinde gezdirilen silindir biçiminde taş
Löküs : Gaz lambası
Mada : İştah
Mağsuz : Yalandan, Maksuz
Mahana : Bahene
Makat : Ranza
Malamat : Kötü, pis, berbat
Marüfetlü : Becerikli, saygılı
Maşraba : Su içilen kap
Mayasullu : Mayasırlı, Basurlu
Maytap : Gırgır geçmek, Alay etmek
Mazart : Zararlı, yaramaz
Meğel : Çapa
Mehelsime : Önemseme
Mehni : Hayvanlarım saman, yem yedikleri yer
Mekdep : Okul
Meme : Göğüs.
Mengürde : Hayvanları ahıra bağlamak için U şeklinde ağaç parçası
Mertek : Hezene paralel konan ağaç
Meşakgat : Ugraşı
Mıdara : Sağlam olmayan
Mık : Çivi
Mısmıl : ----
Mıtaf : Buğday un koyulan büyük çuval gibi şey.......
Mintak : Deterjan
Mudara : Sağlam olmayan
Mudul : Ucunda çivi gibi sivri delici bir alet
Mukayyet : Sahip çıkmak
Muşmu : Yumruk
Nacak : Küçük balta
Niza : Kavga
Oba : Misafirlik
Obaya gitmek : Gezmek
Obur : Aç gözlü, Doymak nedir bilmeyen.
Oncacık : Çok az
Pürçekli : Havuç
Orak : Ekin hasat zamanı
Oynaş : Kaçak aşk, ilişki
Öğendere : Uzun ince sopa
Ören : Yıkık, virane, harabe
Öymeç : Ekmek ve yumurta ile yağda yapılan bir yiyecek.
Öyün : Yemek
Pakla : Fasulye
Palavracı : Boş sözlü abartılı konuşan
Pantolon, pijama veya tuman gibi giyilen giysilerin kalçaya gelen kısımları.
Pantul : Pantolon
Papak : Başa giyilen bere
Partal : Olmayan şeyi gerçek diye anlatan
Paşalu : Şehir elbisesi
Patak : Dayak
Pennek : Ayrı ayrı bir kaç hayvan sürüsü, Mal sahipleri
Perdü : Mezarda dikine konulan tahta, Evlerde çatıya kullanılan tahta
Peşgur : Havlu
Peşli : Bazı yörelerde giyilen entare
Pevler : Salça
Pezük : Şeker pancarı
Pırtı : Giyecek
Piloğ : Pilav
Pinnik : Tavuk, kaz, h,nd, kümesi
Portekel : Portakal
Potin : Ayakkabı, Bot
Pörtlek : Gözleri dışarıya doğru çıkan
Pulluk : Çift sürülen bir araç
Purç : Agacın yeni sürgünü
Pür : Çam ve ardış ağacının yaprakları
Pürçek : Purç
Pürpürüm : Semizotu
Püsgürüt : Bisküvi
Sadelik : Tamamen alma veya verme
Sadır : Çiş
Sağdıç : Damadın ve gelinin yanındaki arkadaşı
Sağrak : Yağ konulan ağaçtan yapılan bir nesne
Sak : Açık göz
Samaruklu : Hastalıklı, çollu
Sanıtmak : Kötü gine durmak. asık suratlı olmak
Savak : Suyolu değiştirmek
Saya : Köy elbisesi
Sebep : Bahane.
Seğirtmek : Koşmak
Seklem : Büyük boy çuval
Sekü : Oda
Seten : Bulgur dövülen yer
Seyip : Başıboş
Sırım : Deriyi ince ince ip şeklinde kesmek veya eti incelterek kurutmak
Sırt : Bel.
Sıyırgu : Kar yağdığında damlardaki karları sıyırmaya yarayan alet
Sille : Tokat
Sinekef : Küfür
Sini : Tepsi
Sinikef : Küfür
Sinmek : Saklanmak
Sitil : Küçük bakraç
Sıvışma : Sessizce kaybolma
Sofu : Köy büyüğü sözü dinlenen kimse
Sokranmak : Arkasından konuşmak
Sufra : Yemek yemek için yere kurulan ağaçtan yapılmış bir nesne
Sümsük : Oraya buraya sapan doğru gitmeyen
Sürgüç : Bulaşık yıkamak için kullanılan bez vb.
Sürtük : Çok gezen, çok dolaşan, boş gezen
Şapır : Çabuk
Şapilye : Terlik
Şergada : Dalaşkan
Şıvgın : Ağaçların yeni uzamış filizi
Şibermek : Şımarmak
Şip : Çabuk
Şisek : Toklu, geçen yılki kuzu
Takavut : Emekliye ayrılma
Talla : Tarla
Tavatur : Çok iyi güzel
Teferi yok : Çaresi yok, Çaresiz
Teğel : Nakış
Telef : Zayolma
Telek : Ekmek yaparken yağ sürmek için kullanılır
Tellik : İki anlamlı, biri kafaya biri ayağa giyilen
Temetos : Domates
Tenkü : Bir seyin hoşuna gidilmediği zaman söylenen itiraz lafı, küçük bi küfür gibi
Teptül : Şaşırma, elinin ayağının birbirne dolaşması telaş etmesi
Terek : Raf
Terezü : Terazi, tartı
Tevek : Üzüm yaprağı
Tezek : Hayvanın dışkısıyla yapılıp yakacak olarak kullanılır
Tıfıl : Ufak
Tırmalamak : Yırtmak
Tille : Ağaçtan çatal değnek
Tokaç : Halı, kilim çamaşır yıkamakta kullanılan saplı bir ağaç
Tokdur : Doktor
Toklu : Bir yaşındaki koyun
Tokmak : Bir nevi çekiç
Tolu : Dolu
Tos : Koç ve tekelerin birbirine kafa vurması
Tozanak : Çam ağaçlarında baharda oluşan yenilenilen bir meyvesi
Tömek : Ahırdan hayvanların dışkısını atabilmek için konulan pencere
Tuman : Pantolon altına giyilen bir giysi
Tursil : Deterjan
Tükan : Dükkan
Tüsmük : Yumruk
Uçkur : Giysilere takılan lastik
Uçurum : Yar
Urba : Elbise, giysi
Uruplağu : Bir ölçek
Ücüf: Her şeye karışan
Üflük : El ve dil yardımıyla ağızdan çıkarılan ses
Ürmek : Havlamak
Ütmek : Bir şeyin kıl ve kılçıklarını yakmak. Birini oyunda yenmek
Vezek : Pantolon pijama tuman gibi bazı giysilerin kalça kısmına vezek denir
Yağlaş : Hamur yağlısı
Yağlık : Mendil
Yalap şalap : Özenmeden iş görmek,aceleci olmak
Yalbırdayak : Çıplak ayak
Yanuk : Sevdalı, aşık
Yar : Uçurum. Sevgili
Yarennik : Şaka
Yaşmak : Baş örtüsünün dudaklarıda kapatması,
Yaygı : Yere veya döşeme üstüne serilen örtü.
Yevgü : Hayvanlar için hazirlanan yem
Yımırta : Yumurta
Yitmek : Kaybolmak
Yumuş : Komşudan bir şey istemek
Yunak : Yıkanma yeri
Yüklü : Hamile
Yüklük : Yatakların üst üste yığılması
Yülümek : Tıraş etmek
Yüznumara : Tuvalet
Zabah : Sabah
Zağar : Köpek
Zahra : Buğday, arpa, gibi şeyler
Zemheri : Ocak ayı
Zerbe zefil : Perişan
Zevle : Hayvanlarla çift sürerken boyunlarına takılan J biçiminde ağaç parçası
Zevzek : Başkasını taklit eden
Zilli : Cilveli, oynak

Bu bilgileri gönderen tüm üyelere teşekkür ederim...


Düzenleyen DİŞBUDAK - 01-Ekim-2013 Saat 09:15
Eğer beni ararsanız saygı, sevgi, ilgi, şevkat, dürüstlük ve yardımlaşmanın yanında bulabilirsiniz. Ahmet ERBAY
IP
ali günsevinç
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 06-Eylül-2007
Gönderilenler: 8955

Alıntı ali günsevinç Cevapla 
Aktif Puan :
154
Katilim Onayi :
33
HAK Rutbe :
16
bullet Gönderim Zamanı: 02-Ekim-2012 Saat 20:05
öseget. anında çabuk anlamında
BEN BENİ anlayanı arıyorum
IP
ali günsevinç
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 06-Eylül-2007
Gönderilenler: 8955

Alıntı ali günsevinç Cevapla 
Aktif Puan :
154
Katilim Onayi :
33
HAK Rutbe :
16
bullet Gönderim Zamanı: 02-Ekim-2012 Saat 20:06
öğseğü.birtarafı yanmış odun parçası
BEN BENİ anlayanı arıyorum
IP
ali günsevinç
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 06-Eylül-2007
Gönderilenler: 8955

Alıntı ali günsevinç Cevapla 
Aktif Puan :
154
Katilim Onayi :
33
HAK Rutbe :
16
bullet Gönderim Zamanı: 15-Kasım-2012 Saat 15:37
ğavramak.. avuclamak
BEN BENİ anlayanı arıyorum
IP
DURSUN DEMİR
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 10-Mart-2011
Gönderilenler: 19

Alıntı DURSUN DEMİR Cevapla 
Aktif Puan :
0
Katilim Onayi :
0
HAK Rutbe :
5
bullet Gönderim Zamanı: 02-Ağustos-2013 Saat 01:37
köpelek: (körsünün)köstebeğin yüzeye çıkardığı toprak yığını
IP
DURSUN DEMİR
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 10-Mart-2011
Gönderilenler: 19

Alıntı DURSUN DEMİR Cevapla 
Aktif Puan :
0
Katilim Onayi :
0
HAK Rutbe :
5
bullet Gönderim Zamanı: 02-Ağustos-2013 Saat 01:41
fer: güç
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma